Yazı İşleri
 
 Şef Ali BOZAN  Şef Mustafa DEMİREL
 e-posta:ali.bozan@giresun.edu.tr  e-posta:mustafa.demirel@giresun.edu.tr
 Tel: (0454) 310 11 26 Dahili Tel: 1126  Dahili Tel: 1457