GİRESUN ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
  NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER       
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)     
1.
 Davaların açılması, Takibi ve Neticelendirilmesi  Dava ile ilgili, iddia ve savunmaları kanıtlayacak her   türlü bilgi ve belgeler  İşlemin yapılma süresi işin niteliğine göre 7-30   gündür. Ancak niteliği gereği sonuçlanma süresi   belirli değildir.
2.
 İcra Takibi Yapılması, Takip Edilmesi ve   Neticelendirilmesi  İcra takibi ile ilgili ve takibe ya da itiraza dayanak   olacak her türlü bilgi ve belgeler  İşlemin yapılma süresi 7 gündür. Ancak niteliği   gereği sonuçlanma süresi belirli değildir.
3.
 Tebligatlar (İhtarnameler)  Hukuki işlere dayanak olacak her türlü bilgi ve   belgeler istenerek, bunlardan lüzumlu görünenler   tebligata eklenir.  Tebligata dayanak olacak bilgi ve belgelerin   edinilmesinden itibaren 5 gündür.
4.
 Hukuki İstisari Görüşler  Hukuki ihtilafı ortaya koyan her türlü belge  7-30 gündür.
5.
 Ödeme Emirleri  Ödemeyi gerektiren her türlü belge  5 gün
6.
 Personelin Görevlendirme İşleri  Yok  1 gün
7.
 Yıllık Faaliyet Raporları  Yok  1 ay
8.
 Disiplin ve Ceza işleri  Soruşturmaya esas ve her türlü bilgi ve belge ile   soruşturma dosyası   15-30 gündür.
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri    : Hukuk Müşavirliği                                    İkinci Müracaat Yeri  : Hukuk Müşavirliği 
İsim                         : Semahat NAKIŞOĞLU AKILLI                İsim                             : Tolga MISIRCI   
Unvan                     : Avukat                                                     Unvan                         : Hukuk Müşavir V.  
Tel                           : (0454) 310 11 25                                     Tel                               : (0454) 310 11 27    
E-posta                   : hukuk@giresun.edu.tr                             E-posta                      :  hukuk@giresun.edu.tr