Misyon ve Vizyonumuz

          MİSYON
         
Üniversitenin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarda adli ve idari mercilerde Üniversitemizin haklarını savunmak, Üniversitemiz ve bağlı birimlerin taraf olduğu hukuki ilişkileri  Üniversitemiz hak ve menfaatleri yönünde düzenlemek ve hizmetlerin hukuka ve mevzuata uygun olarak sorunsuz, etkin ve objektif biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla her türlü hukuki hizmeti vermek.
 
         VİZYON
        Hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitlik anlayışı içerisinde, bilgi ve iletişim çağının gerekleri doğrultusunda gelişen teknolojiyi de kullanarak, yenilikçi, çağdaş, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile kurum içinde ve kurum dışında örnek olmak.