KURULUŞ

           
              Giresun Üniversitesi, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu'na 01/03/2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun’la eklenen ek 65'inci maddeyle kurulmuş bir devlet üniversitesidir.

              Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur. Daire başkanlıkları ve müdürlükler üst kuruluşlarda kurulların, üniversitelerde yönetim kurulunun kararı ile genel hükümlere göre kurulur.
 
           124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatının kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar düzenlemiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesinin (i) bendi ile Hukuk Müşavirliği Üniversite İdari Teşkilatını oluşturan birim olarak gösterilmiştir. Bu itibarla Üniversitenin kuruluşu ile Hukuk Müşavirliği de kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır.