Personel Ceza Soruşturması

Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personelinin görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlar hakkında yapılacak ceza suçlarına ilişkin soruşturma, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (c) fıkrasında düzenlenen usule göre yürütülür. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olan personel bakımından öncelikle, 2547 sayılı Kanun’daki hükümler uygulanacak, 2547 sayılı Kanun’da hüküm bulunmayan hususlarda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak; 4483 sayılı Kanun’da hüküm bulunmayan hususlarda ise, bu Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Soruşturma rehberi ve yazışma örnekleri
1-Soruşturmada Dikkat Edilecek Hususlar !
2- İnceleme emri
3- Soruşturma emri
4- Katip görevlendirme ve yemin tutanağı
5- İfadeye çağrı yazısı (şikayetçi için)
6- İfadeye çağrı yazısı (tanık için)
7- Savunma davet yazısı (şüpheli için)
8- İfade tutanağı (şikayetçi için)
9- İfade tutanağı (tanık için)
10- İfade tutanağı (şüpheli için)
11- Soruşturma raporu (fezleke)
12- Soruşturma dosyası teslimi
13- Dizi pusulası