Personel Disiplin Soruşturması

Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personelinin işlemiş oldukları disiplin suçlarına ilişkin işlemler; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6764 ve 7243 sayılı Kanunlarla değiştirilen 53’ üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disipline ilişkin 125’inci maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.
 
Bu rehber, öğretim elemanları ve memurların hakkında disiplin soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlara ilişkin açıklamalar ve yazışma örnekleri içermekte olup, disiplin amirlerinin ve soruşturmacıların, soruşturmanın her aşamasında Kanunu okumaları ve Kanun hükümlerine göre işlem yapmaları gerekmektedir.

Soruşturma rehberi ve yazışma örnekleri
1-Soruşturmada Dikkat Edilecek Hususlar ! 3-Soruşturma emri
4-İfadeye çağrı yazısı (şikayetçi için)
5-İfadeye çağrı yazısı (soruşturulan için)
6-İfadeye çağrı yazısı (tanıklar için)
7-İfade tutanağı (şikayetçi için)
8-İfade tutanağı (soruşturulan için)
9-İfade tutanağı (tanıklar için)
10-Personel bilgi talebi
11-Ek süre talep yazısı
12- Dizi pusulası
13- Soruşturma raporu
14- Soruşturma dosyası teslimi
15- Savunma istem yazısı
16- Ceza bildirim yazısı
17- İtiraz sonucunun bildirilmesi