Duyurular Tüm Duyurular

Yeni Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hakkında Danıştay Kararı

18/08/2012 gün ve 28388 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları ...

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda...

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hakkında Danıştay Kararı

07/11/2013 tarih ve 28814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin...