Personel Disiplin Soruşturması

Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personelinin işlemiş oldukları disiplin suçlarına ilişkin işlemler; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6764 sayılı Kanunla değişik  53’ üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disipline ilişkin maddeleri (Madde 124-145 arası) çerçevesinde yürütülmektedir.
 
Bu rehber, personel disiplin soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlara ilişkin açıklamalar ve yazışma örnekleri içermekte olup, disiplin amirlerinin ve soruşturmacıların, soruşturmanın her aşamasında Kanunu okumaları ve Kanun hükümlerine göre işlem yapmaları gerekmektedir.

Soruşturma rehberi ve yazışma örnekleri
1-Soruşturmada Dikkat Edilecek Hususlar !
2-Soruşturma emri
3-İfadeye çağrı yazısı (şikayetçi için)
4-İfadeye çağrı yazısı (soruşturulan için)
5-İfadeye çağrı yazısı (tanıklar için)
6-İfade tutanağı (şikayetçi için)
7-İfade tutanağı (soruşturulan için)
8-İfade tutanağı (tanıklar için)
9-Personel bilgi talebi
10-Ek süre talep yazısı
11- Dizi pusulası
12- Soruşturma raporu
13- Soruşturma dosyası teslimi
14- Savunma istem yazısı
15- Ceza bildirim yazısı
16- İtiraz sonucunun bildirilmesi