Duyurular Tüm Duyurular

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hakkında Danıştay Kararı

07/11/2013 tarih ve 28814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin...